Leefstijlcoach


Per 1 januari 2019 zal de gecombineerde leefstijlinterventie vergoed worden vanuit de basisverzekering. Als diëtist heb ik de aantekening leefstijlcoach gekregen en kun je bij mij ook voor een leefstijlinterventie terecht. 

 

De Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een combinatie van advies en begeleiding bij voeding en eetgewoontes, gezond bewegen en gedragsverandering, die gericht is op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl.

 

De diëtist biedt een Gecombineerde Leefstijlinterventie aan passend bij de kenmerken en behoefte van de (lokale) doelgroep. Hierbij maakt de diëtist gebruik van bewezen effectieve programma’s.

Doelgroepen zijn volwassenen met overgewicht/obesitas met een verhoogd risico op of aanwezigheid van hart en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, slaapapneu of artrose (vanaf matig verhoogd GGR). Voor specifieke doelgroepen zijn aangepaste programma’s beschikbaar, zoals Voel je Goed! voor laaggeletterden.

Het leefstijlprogramma omvat groepsbijeenkomsten en individuele consulten en bestaat uit een behandelfase en onderhoudsfase.

Voordat iemand start met het programma vindt een individuele intake plaats waarbij hulpvraag en persoonlijke doelen van de deelnemer in kaart worden gebracht en getoetst wordt of de GLI passend is. De deelnemer zal gemotiveerd moeten zijn voor deelname en afronding van het complete leefstijlprogramma. De behandelfase eindigt met een eindevaluatie, waarin de diëtist de behoefte van de patiënt inventariseert voor onderhoud van de behandeling.

 

Gedurende het traject werkt de diëtist samen met de huisarts en patiënt in het sociale domein.

 

Vind hier een factsheet van de diëtist- leefstijlcoach